platnosci_on-line.png

Rozli­cze­nia bezpiecznych trans­ak­cji on-line prze­pro­wa­dzane są za pośred­nic­twem Cen­trum Rozli­cze­nio­wego Przelewy24. W celu dokonania poprawnej platności on-lie prosimy wybrać oddział w który zostało zlożone zamówienie oraz dokładnie wypelnić poniższy formularz, jako nr faktury należy podać nr otrzymanej FV lub numer zlecenia a także jego wyso­kość. Po klik­nię­ciu ZAPŁAĆ zosta­nie­cie Pań­stwo prze­kie­ro­wani na stronę płat­no­ści. Prosimy postępować zgodnie z instrukcją. 

   

(przecinek jako separator groszy)

 

Przed dokonaniem platności zapoznaj się z regulaminem dostępnym >> tutaj <<